Pie manis var vērsties

Ja nezināt, kā rīkoties sarežģītā dzīves situācijā. Šķiršanās, neuzticība, tuvinieka slimība, vecumposma krīze un citas grūtības sašaurina mūsu pašu redzējumu, tāpēc reizēm ir ļoti noderīgi paskatīties uz visu no malas

Ja jūtaties sapinušies attiecībās ar tuviniekiem. Pat tik priecīgi notikumi kā, piemēram, bērniņa dzimšana maina ģimenes struktūru, un visiem ģimenes locekļiem tas var radīt adaptācijas grūtības

Ja ilgu laiku izjūtat vienus un tos pašus nomācošos pārdzīvojumus. Ir pavisam normāli, ja noskaņojums mainās atkarībā no dzīves notikumiem. Bet, ja ievērojat, ka ilglaicīgi jūtaties, piemēram, nomākts vai satraukts, tad ir vērts atrast un novērst šādu stāvokļu iemeslus

Ja jums ir zems pašvērtējums un jūs veidojat destruktīvas attiecības ar pretējo dzimumu. Ja ilglaicīgi neesat apmierināts/-a attiecībās ar savu partneri, ir vērts tikt skaidrībā par notiekošo

Ja jums ir atklāti psihosomatiskie traucējumi, piemēram, bronhiālā astma vai hipertonija. Nereti slimība signalizē, ka jūs ignorējat savas jūtas un vajadzības

Ja jūtat, ka neizmantojat savas iespējas, lai realizētu vēlamo un iecerēto. Grūtības profesionālajā izaugsmē vai ideju realizācijā var būt saistītas ar neatrisinātiem iekšējiem konfliktiem

Pie manis var vērsties ar dažādiem jautājumiem par bērnu attīstību un disciplinēšanu. Taču ar bērniem pati nestrādāju, jo uzskatu, ka šādu problēmu sakne meklējama vecāku savstarpējās attiecībās, - un ar tām arī būtu jāstrādā.